• Home
 • Các chủ đề học tập

Các chủ đề học tập

Trên tinh thần học tập tự nhiên, thoải mái của “LEARN THROUGH PLAY”, nội dung học tập dựa trên các bình diện phát triển – học tập được liên kết và tổ hợp thành 10 Cụm Chủ Đề. Ưu điểm chung của tổ hợp này là cho phép các em tiếp cận và liên kết vấn đề theo góc nhìn với vốn kiến thức của riêng mình, đồng thời là cơ hội để các em cùng xây dựng và bổ sung tri thức do tương tác tự nhiên với các bạn. Trong chiều dài là 32 tuần lễ, chương trình học tập ở mọi cấp đều đề cập đến các cụm chủ đề như sau:

 

 • August – Exercises Study
 • September – Tubes and Tunnels Study
 • October – Insects Study
 • November – Bread Study
 • December – Balls Study
 • January – Signs Study
 • February – Sand Study
 • March – Pets Study
 • April – Music Making Study
 • May – Simple Machines Study


CÁC CƠ SỞ

-

Chào mừng Quý phụ huynh đã truy cập vào website chính thức của Hệ thống trường Mầm non Quốc tế KINDY CITY. Phụ huynh vui lòng điền vào biểu mẫu. KINDY CITY sẽ sớm liên lạc lại để giải đáp cặn kẽ những thắc mắc của Quý phụ huynh.

Xác Nhận