Các chủ đề học tập

Trên tinh thần học tập tự nhiên, thoải mái của “LEARN THROUGH PLAY”, nội dung học tập dựa trên các bình diện phát triển – học tập được liên kết và tổ hợp thành 10 Cụm Chủ Đề. Ưu điểm chung của tổ hợp này là cho phép các em tiếp cận và liên kết vấn đề theo góc nhìn với vốn kiến thức của riêng mình, đồng thời là cơ hội để các em cùng xây dựng và bổ sung tri thức do tương tác tự nhiên với các bạn. Trong chiều dài là 32 tuần lễ, chương trình học tập ở mọi cấp đều đề cập đến các cụm chủ đề như sau:

 

 • August – Exercises Study
 • September – Tubes and Tunnels Study
 • October – Insects Study
 • November – Bread Study
 • December – Balls Study
 • January – Signs Study
 • February – Sand Study
 • March – Pets Study
 • April – Music Making Study
 • May – Simple Machines Study

Chủ đề học tập

 • 1Beginning The Year
 • 2Exercise Study
 • 3Boxes Study
 • 4Ball Study
 • 5Building Study
 • 6Clothes Study
 • 7Trees Study
 • 8Reduce, Reuse, Recyle
 • 9The Outdoors
 • 10The Blocks

CÁC CƠ SỞ

-

Trường KINDY CITY dành tặng 01 Bộ bàn chơi trí tuệ Construction Table và giảm 10% học phí chương trình chính khóa 2017 - 2018 khi Phụ huynh ghi danh cho trẻ vào học tại các cơ sở Điện Biên Phủ, Ngô Quang Huy, Phan Xích Long, Vành Đai Trong, Him Lam.

Xác Nhận