quà tặng

Để khuyến khích trẻ sớm tham gia vào Chương trình rèn luyện và phát triển tiên tiến Creative Curriculum, khi phụ huynh ghi danh cho trẻ theo học tại cơ sở Tân Phú năm học 2019 – 2020, từ ngày 26/06/2019 đến ngày 26/07/2019, nhà trường sẽ ưu đãi:

Upload Image...
find campus

CÁC CƠ SỞ