CON BIẾT ƠN THẦY CÔ CỦA CON

Trong mùa biết ơn các thầy cô giáo – một nét văn hóa tôn sư trọng đạo của người Việt, Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Kind City tổ chức Dự án học tập “Con biết ơn Thầy Cô của con!” vào ngày 20/11/2018.

Nhằm giúp cho các công dân KINDY CITY học và tập cách thể hiện lòng biết ơn, cảm ơn trước những điều mang nhận, tại Dự án “Con biết ơn Thầy Cô của con”, trẻ sẽ tham gia các nhóm nhỏ tìm hiểu về công việc hàng ngày của thầy cô giáo và thể hiện sự trân quý công sức của thầy cô bằng các hoạt động múa ca.

Trẻ rất cần giáo dục lòng biết ơn để khi lớn lên trẻ không lúng túng khi cám ơn và thể hiện cảm xúc của mình.

Kính mời Quý phụ huynh cùng dõi theo những hoạt động thú vị của thầy và trò trường Kindy City và có những tiếp sức tương thích cho hoạt động của các công dân KINDY CITY.

con-biet-on-thay-co


CÁC CƠ SỞ

Để Lại Thông Tin