Để đem lại môi trường an toàn, thân thiện và hiệu quả cho việc học tập và phát triển nhân cách của trẻ, thầy cô giáo, nhân sự phục vụ và học sinh trong toàn trường cam kết trở thành những nhân tố tích cực và trách nhiệm, luôn thể hiện và nêu cao các giá trị và chuẩn mực sau:

Trung thực: hành động đúng đắn và có thái độ tôn quý những điều mình làm.

Tôn trọng: tôn quý và gìn giữ phẩm giá của bản thân mình, người khác và môi trường chung quanh.

Cảm thông: tìm cách thấu hiểu, trân quý cảm xúc và hành vi của người khác.

Hợp tác: cùng nhau nỗ lực, hành động vì mục đích và mục tiêu chung nhất.

Lạc quan: luôn có thái độ tích cực và hi vọng tương lai sẽ tốt hơn.