Bé 2 tuổi trở đi, đã nói được mong muốn và thể hiện cá tính của mình. Đây là điểm tích cực hay tiêu cực?

Khách viếng thăm asked 4 years ago

Bé 2 tuổi trở đi, đã nói được mong muốn và thể hiện cá tính của mình. Đây là điểm tích cực hay tiêu cực?

1 Answers
Ts.Nguyễn Thị Bích Hồng answered 4 years ago

Đây là điều tích cực khi bé nói được mong muốn của mình và thực hiện theo điều mình mong muốn – đây chính là hiệu ứng tích cực của nhân cách. Khi trẻ từ 2 – 3 tuổi, là lúc thể hiện năng lực này. Do đó, phụ huynh nên trân trọng, chứ không nên lo ngại. Bé chỉ mới thể hiện được điều bé muốn, chứ chưa thẩm định được điều bé muốn là hợp lý hay không hợp lý, vì vậy, phụ huynh nên dạy bé “hợp lý thì được chấp nhận, còn không hợp lý thì không được chấp nhận”. Phụ huynh nên giải thích ngắn gọn để trẻ hiểu và làm theo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

CÁC CƠ SỞ

Call Now Button