Hiệu quả của Vaccine

Khách viếng thăm asked 4 years ago

Có phải các vaccine luôn có hiệu quả?

1 Answers
Nguyễn Trí Đoàn answered 4 years ago

Vaccine hiệu quả trong hầu hết trường hợp nhưng không phải luôn luôn. Hầu hết vaccine có hiệu quả 90 – 100%. Đôi khi trẻ không đáp ứng với 1 loại vaccine nào đó, lý do vẫn chưa rõ. Do đó, quan trọng phải chích ngừa tất cả các trẻ để bảo vệ những trường hợp không đáp ứng đó. Khi tỉ lệ chích ngừa càng cao thì hiệu quả bảo vệ cộng đồng càng lớn. Nhắc lại bệnh sởi, hiện nay dịch sởi xuất hiện là do tỉ lệ chích ngừa xuống dưới 90%.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

CÁC CƠ SỞ

Call Now Button