Nên giáo dục như thế nào cho trẻ hiểu về giá trị của đồng tiền? Trẻ bao nhiêu tuổi thì có thể dạy được?

Khách viếng thăm asked 6 years ago

Nên giáo dục như thế nào cho trẻ hiểu về giá trị của đồng tiền? Trẻ bao nhiêu tuổi thì có thể dạy được?

1 Answers
Ts.Nguyễn Thị Bích Hồng answered 6 years ago

Không định ra chính xác độ tuổi nào sẽ dạy trẻ hiểu về giá trị đồng tiền. Thường thì một đứa trẻ học qua hành động, chứ không học qua lời người lớn nói. Do đó, đặc biệt với lứa tuổi mẫu giáo, phụ huynh nên thông qua các trò chơi có sử dụng đến “tiền đồ chơi” để tập cho trẻ về sự trao đổi và trong quá trình phụ huynh nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nên đề cập đến những con số để trẻ làm quen. Vào mỗi lần đi mua đồ, nếu được thối tiền lẻ, phụ huynh nên nhận và cất lại cẩn thận, để trẻ hiểu rằng tiền lẻ cũng có giá trị, chứ không phải “tiền lẻ là không đáng”. Đặc biệt, phụ huynh nên là người sử dụng tài chính cẩn thận để trẻ noi theo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

CÁC CƠ SỞ

Brochure
Lộ trình học tập mới
Kinh nghiệm nuôi dạy
Đăng ký tham quan
Call Now Button