Khi có những câu hỏi trẻ đặt ra rất khó trả lời

Khách viếng thăm asked 4 years ago

Trẻ 6 tuổi, hay đặt câu hỏi mang tính chất liên tiếp như: Ai sinh ra bố? Ai sinh ra ông nội? Ai sinh ra bố của ông nội? Nhiều khi có những câu hỏi trẻ đặt ra rất khó trả lời.

1 Answers
Ts.Nguyễn Thị Bích Hồng answered 4 years ago

Việc trẻ đặt ra những câu hỏi mang tính chất liên tiếp, cho thấy trẻ có tư duy logic rất tốt. Với những câu khó trả lời, phụ Huynh nên khen trẻ và hẹn sẽ trả lời trẻ vào lần sau. Phụ huynh nên tập dần cho trẻ câu trả lời khái quát: Mỗi người đều được ba mẹ của mình sinh ra.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

CÁC CƠ SỞ

Call Now Button