Paper Talk

kindy-city-paper-talk

Hãy cùng các con Lắng Nghe Lời Của Giấy để biết trân trọng nguồn tài nguyên này qua việc sử dụng các loại giấy đã qua sử dụng và tái sử dụng chúng thành những món đồ chơi yêu thích . Tuần này các con sẽ cùng nhau làm những món đồ chơi bằng giấy và làm quen nghệ thuật xếp giấy Origami nổi tiếng từ Nhật Bản.

https://kindycity.edu.vn/vi/chuong-trinh/chuong-trinh-he/cac-hoat-dong/

 


CÁC CƠ SỞ

Call Now Button