“SIMPLE MACHINES”

kindy-city-Simple-Machine

Trong suốt tháng 8, chuỗi hoạt động về khoa học “Simple Machines” do Hệ thống trường Mầm non Quốc tế tổ chức giúp trẻ hiểu cơ bản về trọng lượng, cách vận hành và tính hữu dụng của một số thiết bị đơn giản làm giảm nhẹ sức lao động cho con người.

Ngoài ra, chuỗi học hoạt động này còn giúp các em nâng cao các kỹ năng vận động tinh, tương tác ngôn ngữ, kết nối và mở rộng vốn hiểu biết về chuyển động, nguyên tắc đòn bẩy, Archimedes qua các trò chơi Làm tàu vận tải, Chân vịt Archimedes, Slide Bowling.

 

Đặc biệt, với các trò chơi Lái xe thô sơ, bắn bóng bằng ná, kích bẩy cá nhân, đẩy cầu trong ống và chim dữ bắt mồi, trẻ sẽ được củng cố tinh thần hợp tác, ý thức về lòng tôn trọng và tình đoàn kết.

 

Kính mời Quý phụ huynh cùng dõi theo và có những tiếp sức tương thích với các hoạt động Học qua Chơi tại trường Mầm non Quốc tế Kindy City.


CÁC CƠ SỞ

Call Now Button