Bieuphi_2020-2021_new

SỰ KIỆN NHÀ TRƯỜNG

Tại trường mầm non quốc tế Kindy City, Nhà trường chủ trương xây dựng và duy trì kênh thông tin thường xuyên giữa phụ huynh với nhà trường nhằm nâng cao việc nắm bắt về mức tiếp thu của trẻ, để nhà trường có thêm tiếng nói đồng thuận trong quá trình chăm nom và giáo dục các em.

xem thêm