quà tặng

Để khuyến khích trẻ sớm tham gia vào Chương trình rèn luyện và phát triển tiên tiến Creative Curriculum, khi phụ huynh ghi danh cho trẻ theo học tại cơ sở Lý Thường Kiệt năm học 2019 – 2020, nhà trường sẽ ưu đãi:

find campus

Cơ sở Lý Thường Kiệt

Kindy City International Preschool - Ly Thuong Kiet Campus

CÁC CƠ SỞ