Tại Trường MNQT KINDY CITY, trẻ sẽ được phát triển hoàn hảo về các mặt để  trở nên ham học, biết cách học và biết cư xử. Các em chẳng những được trang bị vốn hiểu biết và kỹ năng sống để bước vào lớp MỘT, bậc tiểu học ở các trường quốc gia lẫn quốc tế một cách thoải mái, tự tin, mà còn tiếp tục vững vàng phát triển ở các bậc học tiếp theo và trọn đời.

Nội dung chương trình học tại Trường MNQT KINDY CITY được xây dựng trên Khung Chuẩn về Đào tạo Bậc Mầm non của Hoa Kỳ (The Head Start Child development and Early Learning Framework) và Chương Giáo Dục Mầm Non Việt Nam. Trên cơ sở tổng hợp các yêu cầu về giảng dạy và đánh giá năng lực phát triển cho trẻ từ 2-5 tuổi, nhà trường áp dụng các nguyên tắc sư phạm, điều kiện tổ chức lớp học, các biện pháp bổ trợ, tiếp sức theo Hệ thống Giáo trình của Creative Curriculum System hiện đang áp dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia tiên tiến khác.

Chương trình học tập Phát triển tri thức văn hóa và xây dựng nhân cách đầu đời:

  • Chương trình giảng dạy song ngữ và tích hợp giữa Chương trình Mầm Non của Bộ GD-ĐT và Chương trình Mầm non Creative Curriculum của Hoa Kỳ do các thầy cô giáo Việt Nam và nước ngoài cùng dạy sẽ đem lại cho trẻ vốn kiến thức căn bản, hiện đại cần có của lứa tuổi lẫn các kỹ năng học tập làm nền tảng để vào trẻ tự tin vào lớp MỘT ở các trường tiểu học quốc tế và trong nước.
  • Chương trình gíao dục nhân cách đầu đời với 6 giá trị chuẩn mực do Viện Josephson Institute -Hoa Kỳ đề xuất như : Tôn trọng, tin cậy, trách nhiệm, công bằng, quan tâm và ý thức công dân,  được áp dụng một cách triệt để qua các hoạt động học và chơi.  Trong không gian học tập thân thiện và an toàn, cùng với tinh thần chăm nôm từng trẻ, thầy cô giáo  luôn là người hướng dẫn, thực hiện, cổ vũ, và làm gương để các em noi theo.
  • Nội dung phát triển và học tập ở mọi cấp lớp tại KINDY CITY bao gồm 10 bình diện học tập và phát triển, mà theo đó các bài học và hoạt động trong và ngoài lớp được tổ hợp thành một chuổi thống nhất, có chủ định ôn luyện, củng cố và làm giàu vừa tri thức vừa kỹ năng học tập của các em.

CÁC CHỦ ĐỀ HỌC TẬP

Trên tinh thần học tập tự nhiên, thoải mái của “LEARN THROUGH PLAY”, nội dung học tập dựa trên các bình diện phát triển – học tập được liên kết và tổ hợp thành 10 Cụm Chủ Đề. Ưu điểm chung của tổ hợp này là cho phép các em tiếp cận và liên kết vấn đề theo góc nhìn với vốn kiến thức của riêng mình, đồng thời là cơ hội để các em cùng xây dựng và bổ sung tri thức do tương tác tự nhiên với các bạn.

XEM THÊM