CHIA SẺ CỦA PHỤ HUYNH

Phụ huynh em Ngô Sam My (Dầu Dừa)

Mẹ an tâm cho con đến trường mà chẳng cần phải xem camera. Vì mẹ TIN. Mẹ tin rằng khi mẹ đang hăng say lao động để lo cho con thì con của mẹ cũng đang học tập rất vui vẻ, an toàn bên các bạn và các cô. Mẹ phải công nhận giáo trình học tập của trường rất hay! Trường lồng ghép các kỹ năng cuộc sống vào từng bài giảng: Học mà chơi, chơi mà học. Từ ngày đi học, con dạn dĩ hơn hẳn. Con có thể tự tin trong giao tiếp tiếng Anh, nói tiếng Anh như một phản xạ. Mẹ rất vui. Mẹ tin được tiếp xúc trong môi trường Anh ngữ sớm sẽ là bàn đạp cho tương lai sau này của con.

CÁC CƠ SỞ

Call Now Button