QUY TRÌNH CHĂM SÓC

Phương châm “Trẻ được đặt lên hàng đầu” thể hiện qua việc tuân thủ các quy trình quản lý, giám sát, kiểm soát hoạt động nuôi dạy và chăm sóc, và quy trình kiểm soát rủi ro do các cấp quản lý quy định.

Công tác chăm sóc trẻ được quy trình hóa chặt chẽ, đảm bảo sự an toàn tối đa và thường xuyên quan tâm đến sức khỏe của mọi em – từ việc phân công theo ca, đến bàn giao trong giám sát đều được giáo viên, bảo mẫu và quản lý các cấp nghiêm túc thực hiện.

kindy-city-cham-soc-suc-khoe-1 kindy-city-cham-soc-suc-khoe-2

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tại KINDY CITY, các em được các đối tác Y tế quốc tế uy tín trong thành phố khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Trẻ được theo dõi thường xuyên về mức tăng trưởng chiều cao, trọng lượng và sức khỏe hằng tuần, từ đó lập thành hồ sơ ý tế cá nhân cho mỗi trẻ

kindy-city-cham-soc-suc-khoe-3 kindy-city-cham-soc-suc-khoe-4