Để khuyến khích trẻ sớm tham gia vào Chương trình rèn luyện và phát triển tiên tiến Creative Curriculum, Nhà trường sẽ ưu đãi giảm 25% học phí học phần 4 khi phụ huynh ghi danh cho trẻ theo học tại Hệ thống trường Mầm non Quốc tế Kindy City.

Upload Image...
find campusChọn cơ sở(*)


 

 

 

 

 

 

 

CÁC CƠ SỞ

Call Now Button
Để Lại Thông Tin