PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

Trẻ tham gia các trò chơi tích hợp, kết hợp giữa vận động tinh và vận động thô, giúp các em hình thành thói quen vận động, phát triển tính linh hoạt, nhanh nhẹn, mềm dẻo và trở nên dạn dĩ, góp phần phát triển về mặt tâm lý cũng như định hình tính cách tốt.

NÂNG CAO KỸ NĂNG NHẬN THỨC

Trẻ trực tiếp trải nghiệm, tương tác, đặt câu hỏi, phát triển óc sáng tạo, tập trung chú ý, phân biệt màu sắc, hình dạng, kích cỡ, chất liệu, tập so sánh, phân loại, tìm hiểu mối quan hệ giữa các đối tượng hữu hình, đưa ra nhận xét đơn giản; từ đó, vươn đến kỹ năng vượt khó khăn hay giải quyết vấn đề.

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI

VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Trẻ học cách nêu cao ý thức trách nhiệm, thái độ cư xử phải phép với những người gần gũi, biết tôn trọng và gìn giữ an toàn cá nhân khi giao tiếp với người lạ, biết tự chăm sóc bản thân, thực hiện tốt việc vệ sinh cá nhân và biết giữ ngăn nắp trong không gian sinh hoạt hàng ngày.

PHÁT TRIỂN

NGÔN NGỮ VÀ ÓC SÁNG TẠO

Trẻ làm quen với kỹ năng kỹ thuật số cơ bản (basic digital skills) ở giờ ICT và Chương trình Reading Eggs, để nâng cao khả năng nghe – hiểu và vốn từ tiếng Anh.

ĐĂNG KÝ

Xác Nhận

8 CHỦ ĐỀ HỌC TẬP

Để khuyến khích trẻ sớm tham gia vào Chương trình rèn luyện và phát triển tiên tiến Creative Curriculum, khi phụ huynh ghi danh cho trẻ theo học tại Hệ thống trường Mầm non Quốc tế Kindy City, nhà trường sẽ ưu đãi:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH