GIÚP CON TRỞ THÀNH NGƯỜI BIẾT XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Trẻ mầm non mà biết tự xử lý tình huống sẽ cảm thấy tự tin và ham học. Trẻ sẵn sàng sai phạm, học trên những lỗi đó, và tiếp tục cố gắng khắc phục cho đến khi được mà thôi.  Gia đình có thể giúp cho trẻ phát triển kỹ năng xử lý vấn đề bằng cách tận dụng mọi cơ hội để trao đổi với trẻ về cách xử lý.  Sau đây là một vài cách để khơi mào cuộc trao đổi với trẻ.

STPH 3

  • Nhắc cho trẻ nhớ là khó khăn và thử thách là những cơ hội để “phát triển trí óc”.  Nói với trẻ: “Con biết làm nhiều thứ mà.  Con cũng đã tập nên bây giờ mới giỏi như vậy đó.”  Hay: “Con còn nhớ cái lúc mà con không biết đánh vần tên của con không?  Mà bây giờ con đã viết ra được các mẫu tự tên của con theo đúng thứ tự rồi đó; và mọi người có thể đọc tên con được nữa!”
  • Hãy cùng con suy nghĩ 3 giải pháp để xử lý một vấn đề hay tình huống nào đó.  Bạn hãy trao đổi với con về từng giải pháp một và để cho con tự lựa chọn một giải pháp và hành động thử với giải pháp đó xem sao.
  • Hãy cho con biết là bạn tin tưởng trẻ.  Có thể nói: “Con có nghĩ là tự mình làm được việc đó không?  Mẹ/Ba nghĩ là con làm được đấy.  Con muốn bắt đầu làm gì trước nào?”
  • Hãy cho con thấy là bạn cũng mắc lỗi, sai phạm như mọi người khác trong đời và cũng học từ những sai phạm đó thôi.  “Úi chao, mẹ làm đổ súp mất rồi.  Nhưng ai mà không có sai sót, con há?  Thôi lần sau mẹ không để tô xúp chỗ này nữa để khỏi phải sơ ý hất tay vào đâu!”
NGUỒN: Tư liệu nuôi dạy trẻ nước ngoài

CÁC CƠ SỞ

Call Now Button