CHIA SẺ CỦA PHỤ HUYNH

Phụ huynh em Tạ Hạnh Yên

BeeBee là đứa trẻ khép kín ít giao tiếp.

Từ khi vào học ở Kindy City, bé về hay kể chuyện, hay hát. Tôi nghĩ một đứa trẻ hạnh phúc vui vẻ thì mới có trạng thái đó ở nhà.

 

 

CÁC CƠ SỞ

Brochure
Lộ trình học tập mới
Kinh nghiệm nuôi dạy
Đăng ký tham quan
Call Now Button