Tôi có 2 trẻ. Bé lớn thì thương em. Bé nhỏ biết là được chiều nên hay giành đồ chơi của anh và bạn

Khách viếng thăm asked 4 years ago

Tôi có 2 trẻ. Bé lớn thì thương em. Bé nhỏ biết là được chiều nên hay giành đồ chơi của anh và bạn

1 Answers
Ts.Nguyễn Thị Bích Hồng answered 4 years ago

Phụ huynh nên cho trẻ hiểu về sự công bằng. Và đánh dấu lên đồ chơi những vật của trẻ. Ngoài ra, nên dạy trẻ học qua hành động để hiểu về từng sự việc.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

CÁC CƠ SỞ

Call Now Button