Kindy City International Preschool Admission is now open for the 2017-2018 School Year for Early Childhood Education:

* [Campus in District 3] 68 Trần Quốc Thảo, Ward No 7, District No 3, HCM city (028 3932 6164 – 028 3932 6165)
* [Campus in Tân Bình District] 437 Cộng Hòa, Ward No 15, Tân Bình District, HCM city (028 3812 1166 – 028 3812 1177)
* [Campus in Bình Thạnh District] 31/3 Điện Biên Phủ, Ward No 15, Bình Thạnh District, TP.HCM  (028 3514 0208 – 028 3514 0209)
* [Campus in District 2] 01 Ngô Quang Huy, Thảo Điền Ward, District No 2, HCM city (028 38989 358 – 028 38989 359)
* [Campus in Phú Nhuận District] 472 Phan Xích Long, Ward No 3, Phú Nhuận District, HCM city (028 39955 662 – 028 39955 664)
* [Campus in Bình Tân District] 164 – 166 Vành Đai Trong, Bình Trị Đông B Ward, Bình Tân District, HCM (028 38777 997 – 028 38777 998)
* [Campus in District 7] Street No 6, Him Lam, District No 7, HCM city. (028 3932 6164 – 028 3932 6165)