Bảo vệ giá trị mà gia đình đã xây dựng cho trẻ

Khách viếng thăm asked 4 years ago

Nếu như phụ huynh xây dựng cho trẻ những giá trị nền nếp như tính bình đẳng – “các con ngang hàng với nhau”, nhưng tới khi trẻ lớn thấy xã hội không bình đẳng. Vậy phụ huynh nên làm như thế nào để bảo vệ những giá trị mà gia đình đã xây dựng cho trẻ?

1 Answers
Ts.Nguyễn Thị Bích Hồng answered 4 years ago

Giá trị gia đình tạo nên nội lực cho trẻ, tạo nên những sức mạnh cá nhân để trẻ đương đầu ngoài xã hội. Bữu bối để trẻ vào đời, chính là việc gia đình định hướng cho trẻ “thế nào là chân lý ?”, để cho trẻ hiểu rằng “chân lý đó sẽ tồn tại cho dù xã hội biến động như thế nào đi nữa”. Những gì phụ huynh dạy trẻ sẽ là những bước đệm tốt để trẻ lớn lên và ra xã hội làm việc. Như khi phụ huynh dạy trẻ kỹ năng thương lượng, thì sau này ra đời, trẻ sẽ biết cách thương lượng với những điều bất công. Và trẻ sẽ hiểu ra việc con đối xử tôn trọng với mọi người, thì người ta sẽ tôn trọng ngược lại mình.

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

CÁC CƠ SỞ

Call Now Button