Trẻ lỡ một liều vaccine

Khách viếng thăm asked 4 years ago

Nếu con tôi lỡ một liều vaccine thì làm sao?

1 Answers
Nguyễn Trí Đoàn answered 4 years ago

Phụ huynh chỉ cần cho con chích tiếp những liều còn lại (nguyên tắc khoảng cách tối thiểu giữa các liều). Không cần phải lặp lại liều trước khi khoảng cách giữa các liều dài hơn khoảng cách được khuyến cáo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

CÁC CƠ SỞ

Call Now Button