Khi nào bé mới có thể với được các đồ vật và cầm nắm chúng bằng tay?

Khách viếng thăm asked 4 years ago

Khi nào bé mới có thể với được các đồ vật và cầm nắm chúng bằng tay?

1 Answers
Ts.Nguyễn Thị Bích Hồng answered 4 years ago

Chào anh/chị,
Từ 1 đến 3 tuổi trẻ em biết cầm nắm, sử dụng đồ vật từ mức độ đơn giản đến mức độ phù hợp với chức năng của đồ vật và sử dụng đa dạng theo ý muốn.  Thông thường, trẻ phát triển khả  năng nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào cách thức chăm sóc , hướng dẫn của người lớn. Điều cần thiết cho trẻ là người lớn tạo điều kiện để trẻ được tiếp xúc với đồ vật và hướng dẫn và khuyến khích sự sáng tạo khi trẻ thao tác với đồ vật.
TS Giáo dục học – Nguyễn Thị Bích Hồng
Chào anh/chị,
Từ 1 đến 3 tuổi trẻ em biết cầm nắm, sử dụng đồ vật từ mức độ đơn giản đến mức độ phù hợp với chức năng của đồ vật và sử dụng đa dạng theo ý muốn.  Thông thường, trẻ phát triển khả  năng nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào cách thức chăm sóc , hướng dẫn của người lớn. Điều cần thiết cho trẻ là người lớn tạo điều kiện để trẻ được tiếp xúc với đồ vật và hướng dẫn và khuyến khích sự sáng tạo khi trẻ thao tác với đồ vật.
TS Giáo dục học – Nguyễn Thị Bích Hồng

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

CÁC CƠ SỞ

Call Now Button